Vi i Viken Tankrens AS består av noen få mennesker med lang erfaring på det vi skal gjøre. Det vil vi gjerne la deg dra nytte av!

Vi tilbyr

  • Rådgivning rundt sanering, oppbevaring og disposisjon av oljetanker, utskilleravfall og farlig avfall
  • Inspeksjoner
  • Dokumentasjon
  • Oppfølging av lovverk

Vår operatør har i mange år jobbet for store firmaer, samt bistått i opplæring av personell fra både tilsynsmyndigheter og andre operatører. Han har sanert og kontrollert tusenvis av oljetanker, driftet oljeutskillere og spylt opp mange rør. Kjørt tusenvis av kilometer for å hjelpe kunder. Han har bistått som teknisk fagperson ved inspeksjoner av anlegg, samt hjulpet flere store og små kommuner i landet med inspeksjoner av anlegg forankret i lokale forskrifter.

Vår daglige leder har vært folkevalgt og sittet med en rekke politiske verv. Hun har vært politiker gjennom 10 år, og i den forbindelse stått for en miljøpolitikk som er forenelig med et engasjement for bevaring av vårt felles miljø.

Vi tar dokumentasjon på alvor

Vi ønsker å være spesielt gode på dokumentasjon til både deg som kunde og til tilsynsmyndighetene. Vi har et bredt kontaktnett i det offentlige, og bruker gjerne dette for å hjelpe våre kunder. Vi dokumenterer alle jobber vi utfører, og med fullmakt fra kunden oppbevarer vi dokumentasjonen. 

Vi kontakter alle kommuner for oversending av tankjournaler, samt at vi hjelper til med nødvendig dokumentasjon for ulike støtteordninger vedrørende energi.