Vi gir bedrifter friheten å tenke på andre ting enn de lovpålagte oppgavene rundt oljeutskillere for å kunne konsentrere seg om egen virksomhet.

Vi tilbyr

 • Fettutskillere
 • Sandfang
 • Spillolje
 • Oljeutskillere

I tillegg kan vi bistå med innsamlingsavtaler for fettuskillere, sandfang og spillolje! Ring oss på telefon 9226 19 19 for å få en avtale som som gir din bedrift frihet til å konsentrere seg om det dere helst vil drive med!

 

Innsamlingsavtaler for fett- og oljeutskilleranlegg

Viken Tankrens spesialiserer seg på serviceavtaler, faste kontroller og dokumentasjon, og har etablert et oljeutskillerregister med varsler om kontroll og tiltak.

Vi tilbyr en rekke produkter og tjenester i en serviceavtale for utskilleranlegg:

 • Tømming, spyling, rengjøring, kontroll, årsrapport(er) for oljeholdig avløpsvann, fylling, funksjonssjekk, levering av utskilte masser til godkjent mottak samt nødvendig rapportering/dokumentasjon til tilsynsmyndigheter.
 • Sjekk/kontroll av oljeutskilleren minst 4 ganger pr år for å holde utskilleren i funksjon.
 • Kamerainspeksjon, rørspyling av sandfang og sluk tilknyttet utskilleren.
 • Håndtering av oljeavfall, deklarering og analyser av utslippsvann.
 • All dokumentasjon til tilsynsmyndigheter med kopi til virksomhetens internkontroll.
 • Dialog med tilsynsmyndigheter og tilstedeværelse ved tilsyn, ved ønske fra virksomheten.
 • Rådgiving ved bruk av emulsjonsgodkjente produkter til utslipp i utskiller.
 • Tilrettelegge kontroller for minst mulige avbrekk i driften.
 • Deponering av utskilt farlig avfall fra utskiller til godkjente mottak.
 • Vakttelefon (døgnvakt) for kontakt og bistand ved akutte uønskede hendelser.
Ta kontakt for å se hvordan Viken Tankrens kan hjelpe din virksomhet! Ring oss på telefon 9226 19 19, eller send oss en e-post. Du kan også lese mer om bedriftstjenestene Viken Tankrens tilbyr her.

Kjente utfordringer med oljeutskillere

Oljeutskillere og avløpsvann

En oljeutskiller brukes på bensin og
servicestasjoner, verksteder og store garasjer m. flere til å skille olje og
bensin fra avløpsvann før det ledes inn på det kommunale ledningsnett.

Avløpsvannet har en rekke krav til renhet og bør ha et opphold i oljeutskilleren på minst en time slik at blandingen av små mengder olje og vann får avreagert og alle produkter lettere en vann stiger til overflaten i oljekammeret. Kravet til oljeutskillerens avløpsvann er definert i forurensningsforskriftens kapittel 15.

Oljen som akkumuleres i oljeutskilleren må
tømmes med jevne mellomrom, ellers risikerer man at utskillerens evne til rense
olje og vann reduseres. Dette kan føre til at avløpsvannet overskrider den
tillatte oljemengde.

Oljeutskillere og sand

Sand, støv og annet smuss vil akkumuleres i oljeutskilleren over tid, spesielt i vaskehaller og smørehaller. Dette fører til at våtrommet i oljeutskilleren får mindre volum, og dette kan igjen føre til at avløpsvannet overskrider den tillatte oljemengde.

Vi har som standard å tømme oljeutskilleren
for sand om nivået begynner å nærme seg 50 % av våtromskapasiteten. Vi tømmer
oljekammeret hver gang vi kontrollerer oljeutskilleren. Oljen blir deklarert og
fraktet til et godkjent avfallsmottak.

Kommunen er myndighet for virksomheter som er omfattet av kapittel 15 i forurensningsforskriften, «Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann». Kommunen kan også stille strengere krav til avløpsvann fra virksomheter som har påslipp til kommunens avløpsnett.