Vi utfører oppdrag i både store overgrunnstanker og små private oljefyringstanker.

Vi tilbyr

  • Sanering av oljetanker
  • Rens av oljetanker
  • Biooljeoppgradering
  • Tilstandskontroll og trykkprøving

Sanering og fjerning

Vi renser og vasker ut alle rester av olje og andre produkter som befinner seg i tanken. Skal tanken saneres og fjernes gjør vi den ren og gassfri, samt utsteder sertifikat for destruksjon. Dermed vil ethvert godkjent mottak ta imot tanken ved innlevering.

I alle tanker vil det over tid samles opp urenheter som kan skape problemer. Slam, partikler, rust, vann vil kunne stoppe tilførsel av olje samt tette rør og filter. I større tanker kan urenhetene bli distribuert videre til andre anlegg.

Tilstandskontroll

Alle tanker er underlagt et regelverk. Man plikter å sette seg inn i hvilke regler som gjelder for den respektive tanken. Definisjonen ifølge lovteksten er at grunneier eier tanken, og får ofte det direkte ansvaret ved feil eller mangler. Ved uhell som spill eller lekkasjer av farlig avfall er den direkte konsekvensen ofte en betydelig kostnad ved opprenskning. Det har i mange tilfeller oppstått problemer med utbetaling av forsikring på grunn av manglende tilstandskontroll av tanken.

Forurensningsloven er tydelig på at man har plikt til å treffe tiltak for å unngå forurensning. Store bøter kommer ofte gjerne på toppen av kostnaden ved opprenskningen, om det kan påvises slurv i kontrollrutinene.

Spør du deg nå «Trenger jeg tilstandskontroll»? Det enkle svaret er ring oss. Vi kjenner regelverket i din lokale kommune, og finner det ut for deg! Telefonnummeret vårt er 9226 19 19!

Biofyringsolje

Mange ønsker å fortsette og benytte sine tanker til blant annet oppvarming av hus, bedrifter, borettslag osv. Dette kan man gjøre om man benytter noe annet en fossil olje i tanken. Biofyringsolje (fornybar energi) er et godt alternativ og har en brenngrad som er på høyde med fossil olje.

Les mer om oppgradering til biofyringsolje eller hør om dine muligheter ved å ringe 9226 19 19.