Viken Tankrens kan bistå med å hente, tømme og dokumentere farlig avfall!

Vi tilbyr

  • Sanering av forurensede masser
  • Olje- og bensinavfall
  • Utleie av miljøcontainere
  • Oljeberedskap ved spill

Olje- og bensinavfall

Vi kan tømme, fjerne, rense og dokumentere alle utfordringer olje- og bensinavfall byr på! Les mer under oljetanker.

For industri har vi også serviceavtaler og kontroll på all nødvendig dokumentasjon – så du slipper! Ring oss på 9226 19 19 for mer informasjon og befaring.

Utleie av miljøcontainere

Viken tankrens har også godkjente miljøcontainere for deponering, oppbevaring og frakt av farlig avfall.

Ring oss på 9226 19 19 for mer informasjon!