Mange med en oljetank på tomten ønsker å fortsette og benytte sine tanker til blant annet oppvarming av hus, bedrifter, borettslag osv. Dette kan man gjøre om man benytter noe annet en fossil olje i tanken. Biofyringsolje (fornybar energi) er et godt alternativ og har en brenngrad som er på høyde med fossil olje.

Oppgradering av oljetank til biofyringsolje

I tillegg til en god rens av tanken, må pakninger, kuleventiler samt justering av sugerør utføres. Dyser i brennere må ofte byttes da biofyringsolje har en annen tykkelse en ren parafin/diesel. En justering av brenneren kan også være nødvendig.

Vi har kontakter på levering av biofyringsolje, og hjelper gjerne til når man kjører i gang sitt oppgraderte anlegg første gang. Noen ganger må vi suge oljen frem til filterhusene, og da kan vi rengjøre filtrene samtidig.

Ring oss på 9226 19 19 eller send en e-post for å finne ut om biofyringsolje kan være et alternativ for deg. Om nødvendig tar vi en gratis befaring.