9226 19 19post@vikentank.no

Viken Tankrens kan tilby din bedrift serviceavtaler som gir deg trygg oppfølging og vedlikehold av rør og tanker. En bedriftsavtale med oss kan inneholde:

Rørarbeid

Tette rør og avløp passer aldri. Det kan være utallige årsaker til at et rør går tett, men vi har utstyret og kompetansen som får deg tilbake til normalen!

 • Trasèpeiling av rør
 • TV Rørinspeksjon
 • Rørspyling
 • Tining
 • Vakttelefon

Beredskap, sanering og tilstandskontroll.

 • Rens og tilstandskontroll av IBC
 • Oljeberedskap og standby ved flytting av fuel/oljer (vakumsuging).
 • Flytting av fuel/oljer (vakumsuging).
 • Rens og entring av trange rom.
 • Sanering ved spill.
 • Vi deklarerer alt farlig avfall, og deponerer ved godkjente mottak.
 • Utplassering, drift og tømming av miljøkontainer.

Oljeutskillere, tanker og beholdere

 • Service og driftsavtale på oljeutskillere.
 • Oppspyling og rengjøring av sandfang.
 • Prøvetagning av utslippsvann.
 • Dokumentasjon til tilsynsmyndighet.
 • Deklarasjoner på farlig avfall.
 • Prosjektstyring og rådgiving ved sanering av forurensede masser samt jordprøver.

Kan en serviceavtale være noe for deg og din virksomhet, ring oss for en prat på telefon 9226 19 19!

Lukk meny