9226 19 19post@vikentank.no

Vi vil treffe noen tiltak for å forhindre koronasmitte (covid-19).
Da vi ofte er i kontakt med mennesker rundt våre oppdrag, ønsker vi å forebygge smitte ved å midlertidig unngå:

  • Håndhilsing når vi ankommer kunden.
  • Stå nærmere en 1 meter ved dialog.
  • Utføre mest mulig kommunikasjon per telefon/mail før oppdragets start.
  • Bruke engangsutstyr (hansker/papirdress etc) der vi mener det kan utgjøre en forskjell.
  • Desinfisere områder der rørspyling har vært oppdraget.

Våre service og vedlikeholdsoppgaver vil gå som normalt.
Våre åpningstider og drift vil ellers være som normalt.
Vi vil forøvrig følge Halden Kommunes anbefalinger.

Hilsen oss i Viken Tankrens.

Lukk meny