Om oss

Viken Tankrens ble etablert i 2019 av mennesker med lang fartstid i bransjen og bred erfaring med oljetanker, oljeutskillere og konvertering til biofyringsolje. 

Vårt satsningsområde er Østfold og omegn. Vi hjelper både private og bedrifter med utfordringer innen våre arbeidsområder! Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!

Tlf: 9226 19 19

Vår operatør har i mange år jobbet for store firmaer, samt bistått i opplæring av personell fra både tilsynsmyndigheter og andre operatører. Han har sanert og kontrollert tusenvis av oljetanker, driftet oljeutskillere og spylt opp mange rør. Han har bistått som teknisk fagperson ved inspeksjoner av anlegg, samt hjulpet flere store og små kommuner i landet med inspeksjoner av anlegg forankret i lokale forskrifter. 

Han har kjørt tusenvis av kilometer for å hjelpe kunder, og kjører gjerne tusenvis til for å hjelpe Viken Tankrens’ kunder med

  • Oljetanker: Rens, sanering, godkjenning, trykkprøving og oppgradering til biofyringsolje
  • Rørarbeid: Trasèpeiling/Sondesøk, TV rørinspeksjon, spyling og tining av de fleste typer rør
  • Flytende avfall, innsamling, utplasering og drift av miljøkontainere, sanering av forurensede masse
  • Dokumentasjon fra autorisert operatør til kunde og tilsynsmulighet som kan brukes mot for eksempel Enova
  • Rådgiving mot kunder og drift/vedlikehold av tankanlegg
  • Service-, tømme- og driftsavtaler

Fokus på miljø

Vår daglige leder har vært folkevalgt og sittet med en rekke politiske verv. Hun har vært politiker gjennom 10 år, og i den forbindelse stått for en miljøpolitikk som er forenelig med et engasjement for bevaring av vårt felles miljø.

Knallgode på dokumentasjon

Vi ønsker å være spesielt gode på dokumentasjon til både deg som kunde og til tilsynsmyndighetene. Vi har et bredt kontaktnett i det offentlige, og bruker gjerne dette for å hjelpe våre kunder. Vi dokumenterer alle jobber vi utfører, og med fullmakt fra kunden oppbevarer vi dokumentasjonen. Vi kontakter alle kommuner for oversending av tankjournaler, samt at vi hjelper til med nødvendig dokumentasjon for ulike støtteordninger vedrørende energi.